הבה נגילה הבה אברהם צבי אידלזון similar melodies

GI30 120 401 4

GI30 100 367 5

Imported from hava_nagila.mid

GI30 130 390 4

GI30 60 396 4

Imported from hava_nagila.mid